[personal profile] docent030
У Верховній раді зареєстрований законопроект № 2154 «Про внесення змін в Закон України « Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України» щодо заборони користування особистими мобільними телефонами, смартфонами і планшетами для бійців в зоні АТО, - УНІАН.

Автор документа - народний депутат Ірина Фриз («Блок Петра Порошенко»).
Мобілками і "гаджетами" пропонують заборонити користуватися під час несення добового наряду, на навчальних заняттях, бойовому чергуванні, а також при переміщенні військ, під час бойового зіткнення, на території полігонів можна буде їх використовувати тільки з дозволу командира підрозділу. Крім того, під «табу» потрапляє використання функції геолокації.

...
«Російські підрозділи радіоелектронної боротьби ведуть активний моніторинг радіопростору і використовують дані геолокаціі, які передають мобільні пристрої, особливо смартфони, як координати для наведення систем РСЗВ і артилерії. Також існують факти наведення вогневих систем по випромінюванню звичайних телефонів. Величезне число фактів поразки наших підрозділів, особливо на марші, могли стати результатом використання або фонової роботи мобільних телефонів», - написала у себе в Facebook автор законопроекту, народний депутат Ірина Фриз.


Щось останнім часом рівень пройобів нашої влади просто шакалює. Важко підбирати слова, особливо після вчорашньої законодавчої ініциативи (про блогерів, в смислі), тому продовжуємо без особої фільтрації слів. Тупорила пані-гуманітарій, ще один спеціаліст з інформаційної політики пропонує залишити підрозділи фактично без засобів зв'язку і інформаційного забезпечення. Здається, зараз кожен з нас не має уявлення як в нашому світі прожити без мобілки. Комп'ютери/планшети також вже прочно увійшли у наше життя. Усіляки розрахунки, нотатки, просто отримати якусь довідкову інформацію - це все гаджети. 
Я не буду зараз вираховувати в скільки раз виросте час прийняття управлінських рішень, як знизиться точність розрахунків та перелічувати інші негативні наслідки запропонованого рішення. Гадаю кожний розуміє, що це - відкат у кам'яний вік. Я лише розповім маленьку історію:
Йшов собі 1941-й рік. Совітська армія стрімко відкочувалась під натиском німців. Як зараз кажуть "історики", причиною поразок була неукомплектованість підрозділів РКЧА засобами радіозв'язку на відміну від супротивника. Але правда життя трохи інша. Червоні командири свідомо відмовлялись від радіозв'язку. Дєскать німці миттєво пеленгують і відразу накривають артвогнем.

Повернемось до наших баранів. Що пропонується набитою дурою разом з баранами в погонах? Пропонується відмовитись від сучасних, надійно працюючих засобів зв'язку і, або перейти на телепатичний зв'язок, або користуватись дідівськими радіостанціями, які прослуховуються на значно більших відстанях за допомогою звичайного ФМ-примймача. Відповідно запеленгувати такі радіостанції значно легше.
Замість висновків:
 - Лікарю, я їду літом на море і підкажіть, будь-ласка, як не підхопити там якусь хворобу венеричну.
 - Все дуже просто: надіньте презерватив, замотайте його ізолентою, залийте ебоксідкою і зверху ще один кондом. І головне, запам'ятайте - ніякого сексу!

Я звертаю увагу, що законодавча ініціатива мотивується не експертними висновками слідчих комісій, а припущеннями-відмазками долбойобів, які маючи П'ЯТИ-кратну перевагу в силах і засобах відступають і здають позицію за позицією.

Прошу репосту.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

docent030

February 2015

S M T W T F S
1 2345 67
891011 1213 14
15 16 1718 19 2021
22232425262728

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 01:28 pm
Powered by Dreamwidth Studios