[personal profile] docent030

МінСтець к їбєній матері!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54006        
                                                                        

Проект

                                                                         вноситься народним

                                                                         депутатом України

  Петьовкою В.В.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» (щодо поширення масової інформації в мережі "Інтернет")»

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 48. - Ст.650) такі зміни:

1.     Доповнити Закон України «Про інформацію» статтею 26-1 у такій редакції:

«Стаття 26-1. Особливості поширення масової інформації в мережі "Інтернет"

1. Власник сайту і (або) сторінки сайту в мережі "Інтернет", на яких розміщується масова інформація (далі - блогер), при розміщенні та використанні зазначеної інформації, в тому числі при розміщенні зазначеної інформації на даних сайті або сторінці сайту іншими користувачами мережі "Інтернет", зобов'язаний забезпечувати дотримання законодавства України, зокрема:

1) не допускати використання сайту або сторінки сайту в мережі "Інтернет" з метою вчинення кримінально караних діянь, для розголошення відомостей, що становлять державну або іншу спеціально охоронювану законом таємницю, для поширення матеріалів, що містять публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічно виправдовують тероризм, інших екстремістських матеріалів, а також матеріалів, що пропагують порнографію, культ насильства і жорстокості, і матеріалів, які містять нецензурну лайку;

2) перевіряти достовірність розміщеної загальнодоступної інформації до її розміщення і негайно видаляти розміщену недостовірну інформацію;

3) не допускати поширення інформації про приватне життя громадянина з порушенням цивільного законодавства;

4) дотримуватися вимог законодавства України про референдуми і вибори;

5) не порушувати права і законні інтереси громадян і організацій, в тому числі честь, гідність і ділову репутацію громадян, ділову репутацію організацій.

2. При розміщенні інформації на сайті або сторінці сайту в мережі "Інтернет" не допускається:

1) використання сайту або сторінки сайту в мережі "Інтернет" з метою приховання або фальсифікації суспільно значущих відомостей, поширення завідомо недостовірної інформації під виглядом достовірних повідомлень;

2) поширення інформації з метою зганьбити громадянина або окремі категорії громадян за ознаками статі, віку, расової чи національної приналежності, мови, ставлення до релігії, професії, місця проживання і роботи, а також у зв'язку з їхніми політичними переконаннями.

3. Блогер має право:

1) вільно шукати, одержувати, передавати і поширювати інформацію будь-яким способом відповідно до законодавства України;

2) викладати на своїх сайті або сторінці сайту в мережі "Інтернет" свої особисті судження й оцінки із зазначенням свого імені або псевдоніма;

3) розміщувати або допускати розміщення на своїх сайті або сторінці сайту в мережі "Інтернет" текстів і (або) інших матеріалів інших користувачів мережі "Інтернет", якщо розміщення таких текстів і (або) інших матеріалів не суперечить законодавству України;

4) поширювати на платній основі рекламу відповідно до цивільного законодавства на своїх сайті або сторінці сайту в мережі "Інтернет".

4. Блогер зобов'язаний розмістити на своїх сайті або сторінці сайту в мережі "Інтернет" свої прізвище та ініціали, електронну адресу для направлення йому юридично значимих повідомлень.

5. Блогер зобов'язаний розмістити на своїх сайті або сторінці сайту в мережі "Інтернет" негайно при отриманні рішення суду, яке набрало законної сили і містить вимогу про його опублікуванні на даних сайті або сторінці сайту.»

 

ІІ. Прикінцеві положення

1.                Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2.                Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

 

 

Голова Верховної Ради

               України                                                            В.Гройсман

Profile

docent030

February 2015

S M T W T F S
1 2345 67
891011 1213 14
15 16 1718 19 2021
22232425262728

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 09:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios