[personal profile] docent030
Міністру МО - 50 років. Подарували йому  на ДН таке:


В общім згадується старий оніхдот:
Проходить генерал диспансерізацію, заходить до хірурга. Той питає як, що у вас? Нічого не тривожить? Геморой не докучає?
Генерал: Та наче ні. Все нормально.
Дохтур: Ну, добре. Давайте все ж таки оглянемо. Знімайте штани, розвертайтесь, нахиляйтесь.. Ой, а у вас ануса немає!
Генерал: От .... , зализали!

Profile

docent030

February 2015

S M T W T F S
1 2345 67
891011 1213 14
15 16 1718 19 2021
22232425262728

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 09:24 pm
Powered by Dreamwidth Studios